Home » Netwerken » Zuid-Holland

Zuid-Holland

Technasiumnetwerk Zuid-Holland

De 4 technasiumscholen in netwerk Zuid Holland timmeren al sinds 2013 aan de weg. De scholen zorgen individueel en met elkaar dat leerlingen goed en uitdagend technasiumonderwijs krijgen. En dat zij in hun projecten aan actuele opdrachten en vraagstukken van bedrijven en instanties werken die er toe doen. De scholen zijn alert op nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en expertise die daaraan kunnen bijdragen.

Nieuws

Meer nieuws
Projecten
Opdrachtgevers

Contact

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.