Home » Over Technasium » Zelf technasiumschool worden?

Zelf technasiumschool worden?

De wereld heeft behoefte aan competente en kritische wereldburgers. Wil jouw school hieraan bijdragen door leerlingen op te leiden tot gedreven, nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen? Dan kan het Technasium zeker iets zijn voor jouw school.

Predicaat Technasium

Om het predicaat Technasium te verwerven én goed technasiumonderwijs te kunnen geven, zijn een aantal stappen nodig. Realiseer je dat dit een vrij intensief traject is.

Eenmaal afgerond mag je je Technasium noemen, word je volwaardig onderdeel van de landelijke technasiumnetwerkorganisatie én onderscheid je je van andere scholen.

De route naar het predicaat 

  1. Oriëntatie
  2. Belangstelling
  3. In gesprek met technasiumnetwerken
  4. Introductieprogramma
  5. Predicaatverlening

Oriëntatie

Verdiep je eerst in de formule van het Technasium. De formule zorgt ervoor dat elke technasiumschool dezelfde kwaliteit levert. Het vraagt vanzelfsprekend wel een forse investering in tijd en middelen om het technasiumonderwijs goed in te voeren. Wij raden aan om tijdens deze fase in elk geval de volgende stappen te zetten:

  • Organiseer een gesprek tussen de schoolleiding en docenten; onderzoek en creëer draagvlak binnen de verschillende afdelingen.
  • Onderzoek je eigen motieven, sterktes en zwaktes. Vul de door ons ontwikkelde potentie- en ambitiescan (PAS) in. Deze informeert je over wat nodig is om goed technasiumonderwijs te kunnen bieden en over wat er nodig is om het predicaat Technasium te verkrijgen. De PAS kan je aanvragen bij Mieke van den Berg via [email protected]
  • Betrek ook andere scholen, hoger onderwijs en bedrijfsleven in je regio bij dit proces. Een voorwaarde voor het worden van een Technasium is bijvoorbeeld, dat je deel uitmaakt van het netwerk technasiumscholen in jouw regio.

Belangstelling

Is de oriëntatiefase met een positief resultaat afgerond? Verzend dan de PAS en maak je belangstelling kenbaar bij Stichting Technasium. Het bevoegd gezag van de school kan dit doen via e-mail aan Ria Sluiter, directeur Stichting Technasium via [email protected].

In gesprek met technasiumnetwerken

Als er ruimte is voor een nieuw Technasium in de betreffende regio, volgt een verkennend gesprek met een vertegenwoordiging vanuit de bestaande technasiumscholen. Het technasiumnetwerk adviseert het bestuur van Stichting Technasium over de deelname van jouw school aan het introductieprogramma.

Introductieprogramma

Het introductieprogramma duurt een heel (school)jaar. Zowel Stichting Technasium als bestaande technasiumscholen ondersteunen je in deze periode.

Predicaat Technasium

Wanneer het introductieprogramma succesvol is afgerond en je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je het predicaat Technasium. Met de bestaande technasiumscholen in jouw regio en met Stichting Technasium wordt een convenant gesloten. Jouw school mag zich nu officieel Technasium noemen!

Nieuwe tranche

In januari 2025 starten 4 nieuwe kandidaat-technasiumscholen met het introductieprogramma. 

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt of even wilt overleggen. Neem gerust contact op met Mieke van den Berg, netwerkregisseur Stichting Technasium.

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.