Home » Over de netwerkorganisatie » Samenwerking met het hoger onderwijs

Samenwerking met het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) is enorm belangrijk voor het Technasium. En andersom ook! Samen stimuleren we de ontwikkeling van bètatalenten. Zo dragen we bij aan het opleiden van meer technici.

Onmisbare samenwerking

Het Technasium kan alleen door samen te werken met hogescholen en universiteiten leerlingen intensieve, uitgebreide studie- en beroepsoriëntatie bieden. En we zorgen dat ze actuele kennis opdoen en relevante competenties ontwikkelen. Op deze manier maken leerlingen gerichter en gemotiveerder een studiekeuze in de bètatechniek en is de kans van slagen groter.

Ook werken we samen met eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen bij het opleiden van de O&O-docenten voor de toekomst.

Met veel hogeronderwijsinstellingen is een convenant gesloten. Zodat we steeds samen werken aan de beste aansluiting tussen het technasiumonderwijs en het hoger onderwijs. 

Expertbegeleiding bij Meesterproef

Een van de zaken die in een samenwerking met een ho-instelling wordt opgepakt, is de rol van het hoger onderwijs bij de Meesterproef, het eindexamenproject van technasiumleerlingen. De eindexamenleerlingen worden begeleid door een expert vanuit het hoger onderwijs (ho). Zo krijgen ze een kwalitatieve verdieping van hun Meesterproef.

Samenwerking al in onderbouw

In steeds meer regio’s ontstaan initiatieven voor leerlingen in voorexamenjaren en zelfs al in de onderbouw. Eerder kennismaken met het hoger onderwijs (ho) zorgt ervoor dat leerlingen de expert tijdens de Meesterproef beter betrekken en zijn of haar kennis goed gebruiken. Ook maken leerlingen zo uitgebreid kennis met verschillende opleidingen en dat helpt bij hun studiekeuze.

Samenwerking met het Technasium

Ben je werkzaam in het hoger onderwijs en wil je weten of en hoe we de samenwerking nog verder kunnen uitbreiden of structureel inzetten? Of heb je een specifiek idee? Neem gerust contact op met de netwerkregisseur in je regio. Hij of zij vertelt je alles over bestaande samenwerkingen en is een goede sparringpartner.

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.