Home » Over Technasium » Kwaliteitsgarantie Technasium

Kwaliteitsgarantie Technasium

Op elke technasiumschool mag je dezelfde kwaliteit verwachten. Die kunnen we garanderen, omdat alle scholen volgens de technasiumformule werken.

De technasiumformule bestaat uit een aantal belangrijke ingrediënten die elke school heeft. De formule zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid, kwaliteit en actualiteit. Stichting Technasium is de hoeder van de formule.

Ingrediënten technasiumformule

 • Docenten zijn coaches
 • Samenwerken is belangrijk; zowel tussen leerlingen als tussen scholen
 • In het (eindexamen)vak O&O komt alles samen
 • Alle scholen hebben een moderne technasiumwerkplaats
 • Er is veel aandacht voor competentieontwikkeling en activiteiten buiten de deur

Predicaat Technasium

Heeft een school het introductieprogramma afgerond, voldoet ze aan de basiseisen en zit het met de kwaliteit wel goed? Dan krijgt ze het predicaat Technasium. Deze wordt jaarlijks verlengd wanneer alles op orde is. Kortom: je wordt niet zomaar technasiumschool!

Kwaliteit

Alle scholen binnen een regionaal technasiumnetwerk werken samen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen zij door waarderend onderzoek en door ook elkaars ontwikkeling in de gaten te houden en elkaar daarop aan te spreken. Hierbij werken zij tegelijkertijd samen aan de verdere ontwikkeling van het Technasium.

Visitatie

Elk technasiumnetwerk voert elke 4 jaar een uitgebreide visitatie uit. Dan wordt – samen met opdrachtgevers en leerlingen – naar de volgende onderdelen gekeken:  

 • De O&O-docent
 • De technasiumwerkplaats
 • De O&O-projecten
 • Het curriculum
 • De Meesterproef
 • De samenwerking

Technasiumcertificaat

O&O is een erkend eindexamenvak. Als leerling maak je echter geen traditioneel examen, maar sluit je O&O in het laatste jaar af met een Meesterproef. Hoe cool is dat! Samen met medeleerlingen vorm je een team en jullie zoeken zelf een opdrachtgever. Opdracht succesvol afgerond? Dan ontvang je het Technasiumcertificaat. Zo laat je zien dat je klaar bent voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.