Home » Over Technasium » Onderzoek & Ontwerpen

Onderzoek & Ontwerpen

Wanneer je voor een technasiumschool kiest, krijg je vanaf de 1e klas het vak O&O. Dat staat voor Onderzoek & Ontwerpen en kun je later ook kiezen als eindexamenvak. Tijdens de lessen van O&O los je problemen vaak op met behulp van techniek en technologie, voor een échte opdrachtgever! De lessen zien er anders uit dan bij andere vakken op de middelbare school.

Wat doe je bij O&O?

Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij dat bedrijf of organisatie langs om uitleg te krijgen over het vraagstuk. Je vormt een team met klasgenoten. En daarna gaan jullie aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt zo’n 4 tot 6 lesuren per week samen met je team aan het project in de technasiumwerkplaats.

Met je O&O-docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer 7 weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij kijkt met de ogen van een professional en je zult merken: hij kijkt heel anders dan je docent. Je leert superveel van deze projecten!

Lees de verhalen van technasiumleerlingen

Bekijk voorbeelden van O&O-projecten

Wat doe je bij O&O

Lasvoorziening voor lekkende stadsverwarmingwaterleiding

Situatie: Vicoma Engineering is een multidisciplinair ingenieursbureau. Het bedrijf werkt voor de gemeente Almere, die gebruikt maakt van stadsverwarming. Deze stadsverwarming gaat via 2 waterleidingen die 15 meter diep in het Markermeer lopen. Een van deze leidingen is gaan lekken en moet onder water gedicht worden. De reparatie houdt in dat een verbindingsnaad opnieuw gelast moet worden op 15 meter diepte.

Opdracht: Ontwerp een prototype voor een voorziening, zodat de lassers hun werk kunnen doen onder normale omgevingscondities en zonder last te hebben van het water.

Opdrachtgever: Vicoma Engineering
Beroep: werktuigbouwkundig ingenieur

Eindexamen doen in O&O

Wil je je in de bovenbouw verder ontwikkelen richting de bètatechniek? Dan kies je voor het profiel Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek. Op het Technasium is O&O daarbij een verplicht profielkeuzevak waar je dus ook examen in doet. O&O heeft geen centraal eindexamen, maar wordt afgesloten met een zogenaamd schoolexamen. Deze bestaat uit 2 keuzeprojecten en de Meesterproef. Als je slaagt dan krijg je naast je diploma het Technasiumcertificaat.

Keuzeprojecten

In het voorexamenjaar (4havo of 5vwo) start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus vrij werken in de werkplaats of buiten school. 

De Meesterproef

In het eindexamenjaar voer je één groot project uit: de Meesterproef! De Meesterproef wordt meestal gecombineerd met het profielwerkstuk. Je werkt – zoals altijd – samen in een team. Binnen dat team word je specialist in een onderwerp.

Tijdens de Meesterproef word je ook begeleid door een expert uit het hoger onderwijs. Hij of zij beoordeelt samen met je O&O-docent jullie werk, dat je aan het einde presenteert aan je docent, opdrachtgever, expertbegeleider, klasgenoten en ouders.

Meer weten?

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.